SELOSTE HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYTOIMISTA 

SPV Campuksen käyttäjärekisteri.  

SPV Campus on Suomen purjehdus ja veneilyn digitaalinen koulutusympäristö, jossa tarjotaan erilaisia kursseja ja koulutusta rekisteröityneille käyttäjille. Tämä seloste koskee SPV Campusta ja sinne luotuja sekä tallennettuja käyttäjien tietoja. Selosteessa kuvataan, miten Suomen purjehdus ja veneily käsittelee rekisterinpitäjänä henkilöiden tietoja SPV Campuksessa. 

 

 1. Rekisterinpitäjä 

Suomen purjehdus ja veneily ry, Valimotie 10, 00380 Helsinki 

toimisto@spv.fi 

 1. Käsittelijä 

Mediamaisteri Oy, PL 82 (Uimalankatu 1), 33101 Tampere 

puh. 010 281 8000, info@mediamaisteri.com 

 1. Käsittelyn tarkoitukset 

Henkilötietojen käyttötarkoituksena on tarjota käyttäjille SPV Campuksen verkkokoulutus- ja kurssipalveluja. Tietoja käytetään koulutuksiin ilmoittautumisessa, opiskelun ja suorituksien seurannassa, opiskelun ohjaamisessa sekä käyttäjien hallinnassa ja palvelemisessa. Rekisteröityjä käyttäjiä voidaan informoida SPV Campusta koskevista asioista ja palveluista.  

Suomisportin Sporttitilille kerätään seuraavat henkilötiedot: nimi, henkilötunnus, kansalaisuus, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja postiosoite. Jos rekisteröityjä hoitaa asioita huollettavansa puolesta Suomisport-palvelussa, kerää Suomisport-palvelu huollettavan vastaavat tiedot. Kirjautuessa SPV Campukseen Suomisportin tiedoista välittyy nimi ja sähköposti. 

Lisäksi käyttäjä voi tallentaa Oppimisareenalle täydentäviä henkilötietoja, kuten paikkakunnan, kotiosoitteen, puhelinnumeron, kuvan ja kiinnostuksen kohteet. 

Oppimisareenan käyttäjätietoihin tallentuu myös käyttäjän opiskeluun ja kursseihin liittyviä tietoja sekä kirjautumistietoja. 

Rekisterin tiedoista voidaan koota raportointeja, joista yksittäistä käyttäjää ei ole mahdollista tunnistaa. Raportteja käytetään palvelujen analysointiin, tilastointiin ja kehittämiseen.  

Henkilötietoja käsitellään lainmukaisesti ja luottamuksellisesti palvelujen toteuttamiseksi. 

 1. Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti: 

 • Suomisport -palvelusta, kun käyttäjä ilmoittautuu SPV Campuksen kurssille omilla Sporttitilin tiedoilla. Ilmoittautuessa järjestelmä tallentaa automaattisesti käyttäjän välttämättömät henkilötiedot Sporttitililtä SPV Campukseen. Lue seloste henkilötietojen käsittelytoimista Suomisportissa. 

 • Käyttäjältä itseltään hänen käyttäessä SPV Campusta, opiskellessaan kursseilla sekä täydentäessään ja hallinnoidessaan itse henkilötietojaan.  

 • Tarvittaessa järjestelmän pääkäyttäjä voi lisätä ja muokata käyttäjän tietoja ongelmatilanteissa ja rekisterin ylläpitoon liittyvissä tehtävissä.  

 • Kouluttaja / opettaja voi lisätä rekisteröityneitä käyttäjiä kursseille kurssikohtaisesti.  

 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja siirto 

Käyttäjä voi nähdä vain omat tietonsa ja niiden henkilöiden tietoja, joita opiskelun, opettamisen tai työtehtävän hoitaminen vaatii.  

Henkilön osallistuessa SPV Campuksen koulutuksiin ja kursseille, käyttäjän tiedot kuten nimi, sähköposti ja muut käyttäjän lisäämät tiedot näkyvät kurssin kouluttajille / opettajille. Käyttäjä voi myös asettaa henkilötietojaan (esim. sähköpostin) näkyville muille samalla kurssilla oleville tai SPV Campuksen käyttäjille.  

Kouluttajat ja opettajat voivat seurata kurssille ilmoittautuneiden käyttäjien opiskelun edistymistä, nähdä ja ohjata opiskeluun liittyviä tehtäviä, arviointeja ja palautteita.  

Kurssisuorituksista saadut meriitit siirtyvät SPV Campukseesta automaattisesti Suomisport-palveluun henkilön omalle Sporttitilille. 

Henkilötietojen käsittelytehtäviä voidaan ulkoistaa palveluntarjoajille, kuten SPV Campuksen palveluntarjoajalle, tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa. Huolehdimme sopimuksin siitä, että lukuumme toimivat palveluntarjoajat käsittelevät henkilötietoja antamiemme ohjeiden ja tämän selosteen mukaisesti. 

Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

 1. Tietojen poistamisen suunnitellut määräajat 

Henkilötiedot jäävät SPV Campuksen käyttäjärekisteriin. Käyttäjärekisteristä poistetaan sellaiset henkilötiedot, joissa ei ole ollut aktiivista toimintaa kuuteen vuoteen tai kun niitä ei enää tarvita käyttötarkoituksen täyttämistä varten, ellei voimassa oleva lainsäädäntö määrää henkilötietojen säilytyksestä muuta. Tietoa suoritetuista koulutuksista ja pätevyyksistä säilytetään takarajatta. 

Käyttäjä voi pyytää henkilötietojaan nähtäväksi tai niiden poistoa lähettämällä tietopyynnön Suomen purjehdus ja veneilyyn. 

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksilla, salasanoilla sekä palomuurilla. Käyttäjärekisteriä pääsevät käsittelemään ainoastaan tehtävään nimetyt pääkäyttäjät. Henkilötietojen käsittelijöillä on salassapitovelvollisuus. 

 1. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa 

 • pyytää rekisterinpitäjältä nähtäväksi häntä itseään koskevat henkilötiedot sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen 

 • niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen  

 • tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle. 

Pyynnöt on osoitettava rekisterinpitäjälle kirjallisesti.