• Sjösäkerhet

    • Hjälp! -Sjöfararens säkerhetsguide är en publikation som har producerats av Gränsbevakningen tillsamman med andra i sjösäkerhetsverksamhet engagerade aktorer för alla sjöfarande. Den hjälper sjöfarare att förbereda sig för farohändelser.

      Guiden har många råd om användning av utrustning för nödanmälan och alarmeande om hjälp vid olika olyckstillfällen. Guiden är mycket informativt läsande för alla båtlag.